Női szerepeink megélése és nőiségünk kiteljesedése

Első rész

Belső Archetípusaink megismerése, mint iránytű női szerepeink világában

Női létünk során nőiségünk számos aspektusával találkozunk, életünk egyes szakaszaiban más-más női minőségeket fedezhetünk fel magunkban. Belső Nőink közül vannak, akiket könnyebben tudunk megélni, befogadni és természetesen kapnak teret életünkben, míg mások háttérbe szorulhatnak neveltetésünk, élethelyzetünk, vagy örökölt mintázataink okán.
Van, hogy egyik vagy másik bennünk élő női rész túlműködésbe kerül, vagyis túlságosan hangsúlyos helyet foglal el életünk szinterén, ezzel más részek viszont automatikusan háttérbe szorulnak és láthatatlanná válnak környezetünk és akár saját magunk számára is. Ezek a túlműködő szerepek, női archetípusok bennünk jellemzően egy védekező mechanizmus folytán veszik át a domináns szerepet, nem megélt belső női részeink pedig gyakran egy rossz diszharmonikus örökölt minta vagy a minta hiánya okán nem tudnak megnyilvánulni.
Előfordul az is, hogy két vagy akár több bennünk élő Nő ellentmondásba kerül, így egy belső harc és ebből adódó feszültség vagy akár káosz alakulhat ki.
De vajon mi a megoldás? Hogyan tudjuk megélni női részeink harmóniáját, integritását és nőségünk kiteljesedését?
Első lépésként fontos, hogy megismerjük és találkozzunk egyes női részeinkkel, a bennünk élő női archetípusokkal. Így lesz lehetőségünk tudatosítani saját női működésünket, az egyes énrészeink közötti kapcsolatot – vagy a kapcsolat hiányát –, esetleges belső konfliktusainkat.

Erre van lehetőség a Bennünk Élő Nők – 4 napos őszi elvonuláson, ahol bizontságos és megtartó térben, professzionális vezetett folyamatban és csodálatos, feltöltő környezetben nyithatnak új perspektívát nőiségük megélésében a résztvevők:
A BENNÜNK ÉLŐ NŐK
NŐI ELVONULÁS A BALATON-FELVIDÉKEN

Már csak
1 hely
maradt

A bennünk élő archetípusokat meglátva és tudatosítva organikusan elindul egy belső átrendeződés, teret nyitunk nőiségünk kiteljesedésének.

Több rendszer létezik, mely segít eligazodni a női szerepeink világában. Ebben az írásban a 9-es felosztást mutatom be, mely meglátásom és tapasztalatom szerint a legegyszerűbb és legátfogóbb, egyben a legtámogatóbb női szerepeink átlátásában, rendezésében és így nőiségünk kibontakoztatásában. Az archetípusokról olvasva lehet egy első érzésünk egyes női részeinkkel kapcsolatban. Ezek az apró benyomások is sokat üzenhetnek arról, hogy az egyes részeinkkel miként kapcsolódunk és mennyire tudunk teret adni számukra életünkben vagy épp mennyire taszít az általuk képviselt minőség? Hiányt vagy integrált aspektust jelentenek életünkben?

  1. Ártatlan Gyermeki részünk egész női létünk során elkísér bennünket, életkorunktól és körülményeinktől függetlenül. Ez az a kislány bennünk, aki végtelen kíváncsisággal és játékossággal teli, képes ártatlan, szűz szemekkel szemlélni a világot, ugyanakkor őrzi magában azt a tudás és ősi emlékezetet, amivel a Földre érkezetünk.
  2. Lázadó részünk környezetünkből merítkezve vagy akár azzal szembeszállva definiálja saját igazságát és identitását a világban. Ez az archetípus képviseli a határhúzás, a nemet mondás és saját terünk védelmének képességét életünkben. Belső erőnk megélésének alapját adja.
  3. A bennünk élő Szerető érzékiségén, gyönyörén, a szexualitáson keresztül fedezi fel és éli meg önmagát. Megtalálja az önkifejezést a testi élvezetén keresztül. Mai szóhasználatban a szerető fogalma egy kapcsolaton kívüli szerelmi viszonyra utal,  az archetípusok soránban azonban egyszerűen a testiséget, mint az élet ajándékát megélő női részünket jelöli. 
  4. A Feleség az archetípusok kontextusban az a részünk, aki képes megélni az egyenrangú partneri kapcsolatot vagy kapcsolatokat és az azok iránti elköteleződést, szakmai-, baráti- vagy párkapcsolatában. 
  5. Az Anya is jelen van mindannyiunkban -függetlenül attól, hogy van-e gyermekünk vagy sem-, aki a gondoskodásunkban, a nevelés-növesztés adottságában és a feltétel nélküli, odaadó figyelmünk képességében nyilvánul meg,- valaki vagy valami felé.
  6. Vezető részünk az a nő bennünk, aki képes kezébe venni az irányítást, kereteket szabni és kiállni egy jó cél érdekében.
  7. A Varázslónő képes a dolgok mögé látni és életünk mikrokozmoszából kitágulni egy nagyobb, tágasabb perspektívába, azt integrálva életünkbe. Rámutat utunk és feladatunk lényegére.
  8. A Bölcs Asszony az a részünk, aki tapasztalatait átdolgozva magán, rálát a dolgok esszenciájára. Kiműveli magában a tisztánlátást, a bölcsességet és szeretetet áraszt környezetébe.
  9. Belső Istennőnk az, aki magában hordozza a bennünk élő női részeinek összességét és egyesíti azokat. Belső Istennőnk jelentése a bennünk élő Kiteljesedett Nő, aki minden részét integrálta, a köztük lévő kapcsolatot átjárhatóvá tette és a női lét teljességét ünnepli.

A bennünk élő archetípusok megismerése és integrálása új perspektívát nyithat nőiségünk megélésében. Ráismerhetünk, hogy minden részünknek helye van az életünkben, egyiket sem kell elnyomnunk vagy nélkülöznünk, ahhoz, hogy egy másikat megélhessünk. 

De mégis hogyan szabadíthatjuk fel azon részeinket, melyekről tudjuk, hogy nem kapnak megfelelő helyet életünkben? Erre adok választ a cikk második részében:
2. rész – A testtudat fontossága belső konfliktusaink oldásában

Szeretettel várunk 2022. október 6-9-én a Bennünk Élő Nők őszi elvonuláson, a Balaton – Felvidéken. További részletekért nézd meg az elvonulás oldalát:

A BENNÜNK ÉLŐ NŐK
NŐI ELVONULÁS A BALATON-FELVIDÉKEN

Már csak
1 hely
maradt

További cikkek