Női szerepeink megélése és nőiségünk kiteljesedése

Második rész

A testtudat fontossága belső konfliktusaink oldásában

Anya vagyok vagy Szerető? A kettőt nem élhetem egyszerre?
Csak a belső Ártatlan Gyermekem elnyomása árán lehetek sikeres Vezető?
Hogyan élhetem meg a Lázadó énemet Feleségként?
Néhány kiragadott, gyakoribb példája annak, ahogy két archetípus konfrontálódhat bennünk és tudattalanul úgy éljük meg, hogy nem lehet életünk több területe is egyszerre rendezett, kiegyensúlyozott. Holott ha tapasztalatunk lenne arról, mennyivel flottabb, örömtelibb és teljesebb élmény az, mikor ezek a részek mind helyükre kerülnek és elkezdik egymást támogatni, egészen új alapokra helyeződhetne nőiségünk.

Egy-egy ilyen mélyen gyökerező téma feldolgozása ott kezdődik, hogy felismerjük: életünkben jelenlévő vagy újra és újra visszatérő nehézségeink belső énrészeink közötti konfliktusainkból fakadnak. Ezek a nehézségek lehetnek munkahelyi, párkapcsolati jellegűek és/vagy fizikai feszültségekben, kimerültségben, vagy betegségben jelentkezők. Ha testünk jelez, akkor a megoldás egyedül testünkön át érkezhet meg. Minden valódi változás és átalakulás ugyanis csakis testünkön keresztül történhet meg, mikor fizikai szinten írjuk át a már nem kívánt korábbi mintázatainkat. A test pedig semmi más nem kér, mint figyelmet, teret és időt, melyben megnyilvánulhat, üzenhet és szó szerint kimozdulhat egy régi helyzetből. Az archetípusokkal való munka következő lépése tehát a testtudati munka. Ennek számos formája lehetséges, amit azonban most kiemelek -több 10 éves tapasztalatomból kifolyólag-, az az Autentikus Mozgás módszere, mely egy rendkívül letisztult, egyszerű és egyben csodálatos transzformációknak teret nyitó mozgásforma. A módszer megtapasztalását semmilyen leírás nem pótolhatja, mégis alappilléreinek ismertetése megnyithatják az olvasó kíváncsiságát és bizalmát a megtapasztalás felé vezető úton.

Ha úgy érzed neked is vannak olyan női részeid, melyeket nem tudsz megélni vagy nehezen kapnak teret hétköznapjaidban, van megoldás: a Bennünk Élő Nők elvonulás azzal a céllal hoztuk létre, hogy egyes női részeinknek teret adjunk önmagunkban és szülessen egy tapsztalatunk arról, hogy női mintázataink oldódhatnak és átalakulhatnak.
A BENNÜNK ÉLŐ NŐK
NŐI ELVONULÁS A BALATON-FELVIDÉKEN

Már csak
1 hely
maradt

A testen keresztül történő önismereti munka hatékonyan segít mintázataink átírásában és adott esetben nőiségünk teljesebb megélésében.
Az autentikus mozgás egy részletesen kidolgozott, letisztult kereten alapszik, melynek elemei elsősorban abban támogatják a résztvevőket, hogy mélyítsék a testükkel való kapcsolatot, ezáltal érzékenyebbé váljanak saját belső (meg)érzésikre, szükségleteikre, testük üzeneteire. Egyfajta testre hangoltságot gyakorolhatnak, melynek során egy biztonságos közegben teret adhatnak annak, hogy a testük vezessen. A mozgások előre meghatározott időben, csukott szemmel történnek, ez segíti az elmélyülést és a tudattalan tartalmak felszínre bukkanását és tudatosítását. Ez utóbbit szolgálja a mozgások utáni, szintén meghatározott keretben történő megosztás.
A struktúra másik alappilléreként az ún. tanú szerepét megtapasztaljuk, ilyenkor az ítéletmentes megfigyelést gyakoroljuk, valamint tudatosítjuk, hogy – miközben látjuk mozgó társunkat vagy társainkat – minden bennünk felbukkanó érzésünk, történetünk a miénk. A gyakorlás fontos része így az is, hogy projekciók nélküli, egyes szám első személyben megfogalmazzuk belső megéléseinket. Ez az erőszakmentes vagy más néven együttműködő kommunikáció alapja is egyben.
A két szerep, a mozgóé és a tanúé, tökéletesen kiegészítik egymást és a rendszer tisztaságából kifolyólag egy biztonságos és ítéletmentes teret teremt, melybe ki-ki bizalommal beleengedheti magát. Van tere a testünknek, mozdulatainknak vagy épp mozdulatlanságunknak, tudatalatti tartalmainknak és érzéseinknek szabadon, önazonosan megnyilvánulni.

A módszer része, hogy beléphetünk egy adott szándékkal, egy kérdéssel vagy témával is a térbe, ami mint egy fókusz van jelen mind a mozgásunk, mind a tanúskodásunk ideje alatt. Lehetőség van tehát akár egy meghatározott archetípussal belépnünk a térbe, azzal a szándékkal, hogy találkozzunk vele magunkban és vele való kapcsolatunk megmutatkozzon mozgásunkban, rálássunk a tanúskodásunkban. 

Az autentikus mozgás gyakorlása segíti belső női részeinkkel való találkozásunk, a velük való kapcsolatunk tudatosítását és mélyítését.

De hogyan tud az egyes archetípusok közötti kapcsolat megteremtődni, kettő vagy több belső női részünk között kialakult ellentét vagy feszültség oldódni, hogy nőiségünk egy intergrált egésszé válhasson? 

Erre adok választ írásom folytatásában.

Szeretettel várunk 2022. október 6-9-én a Bennünk Élő Nők őszi elvonuláson, a Balaton – Felvidéken. További részletekért nézd meg az elvonulás oldalát:

A BENNÜNK ÉLŐ NŐK
NŐI ELVONULÁS A BALATON-FELVIDÉKEN

Már csak
1 hely
maradt

További cikkek